هواساز ایرواشر آپارتمانی :

ظرفیت از از1500CFMالی 6000CFM که قابلیت نصب در سقف کاذب  ( مدل سقفی )، بالکن ( مدل بالکنی ) و پشت بام را دارد این نوع از هواسازها با استفاده از فن با تکنولوژي فیش باخ و موتورهاي دیسکی بر اشلس داراي حداقل صدا و لرزش می باشد ,لذا بهترین گزینه جهت واحدهاي مسکونی به شمار می رود از طرفی به علت استفاده از تکنولوژي براشلس در این فنها هزینه تعمیر و نگهداري بسیار پایین و عمر قطعات بشدت افزایش می یابد.
همچنین شرکت ذیتکو با ابداع نسل سوم هواسازهاي آپارتمانی با بدنه یک تکه و بدون درز در مقایسه با سایر مدل هاي بدنه کامپوزیت(نسل اول) و یا چارچوب آلومینیم کرنردار(نسل دوم)سبب افزایش راندمان و کاهش لرزش و صدا در دستگاه گردیده است و به علت استفاده از ورق گالوانیزه ضخیم تر و رنگ استاتیک در دستگاههاي تولیدي طول عمر دستگاه را به شکل معناداری افزایش داده است.

فهرست