ایرشاور ( دوش هوا ) :

ایرشاور در ورودی اتاق های تمیز قرار می گیرد و با جت هوای پر فشار بر روی لباس پرسنل باعث می گردد ذرات جا­به­جا و در نهایت فیلتر گردند. طراحی سیستم کنترل دستگاه به گونه ای می باشد که قابلیت کنترل گرفتگی فیلتر ، روشن و خاموش نمودن فن و سیستم روشنایی ، اینترلاک نمودن درب ها و سنسور تشخیص حضور شخص در یونیت را دارا می باشد.

فهرست