چیلر :

شرکت ذیتکو تولید کننده مینی چیلر و چیلر های هوا خنک از ظرفیت 3 تن تبرید تا 250 تن تبرید.

چیلرهاي شرکت ذیتکو از نوع تراکمی هواخنک می باشد . و بر مبناي چرخه تبرید تراکمی است که به آن چیلر هوایی نیز گفته می شود.

کندانسور چیلر هوایی متشکل از فن هایی است که هوا را با شدت حول لوله هاي حامل گرماي اتلافی عبور می دهد و با این کار گاز مبرد را تبدیل به مایع می کند و نیازي به برج خنک کننده ندارد.
هزینه نصب چیلر هوایی به دلیل کم بودن تعداد تجیزات کمتر است .
فضاي کمتري نیاز دارد و میتوا ن آن را روي سقف نصب کرد .
به دلیل قطعات کمتر نگهداري آن راحت تر است .
چیلر تراکمی دستگاهی براي سرد کردن آب می باشد تا بتوان از این آب براي سرمایش هواي ساختمان و یا سرد کردن ماشین آلات و محصولات صنعتی استفاد کرد و براي سرمایش نیازمند تجهیزاتی مانند فن کویل یا هوارسان هستیم.

نمونه هایی از پروژه های انجام شده :

مجتمع تجاری کوهسر :

دو عدد چیلر 320 تن نامی هوا خنک

شرکت سازه های هیدرولیک:

چیلر 60 تن واقعی سازه های هیدرولیک

فهرست