محصولات

کلیدهای هوشمند

کلیدهای هوشمند روشنایی با قایلیت کنترل از طریق وای فای

کلیدهای هوشمند تک پل,دوپل,سه پل و چهارپل

ترموستات هوشمند

ترموستات های هوشمند با قاتبلیت کنترل از طریق وای فای

سیستم هوشمند کنترل تهویه مطبوع

پنل مرکزی کنترل هوشمند

قابلیت کنترل روشنایی تهویه پرده برق احضار آسانسور همه در یک برد 

چرا ذیت کیت را انتخاب کنیم

8 Years Experience

5 Star Rating

Quick Turnaround

Dedicated Support

Comments are closed.

Scroll to Top